Droonifoto

Liis Reimanile on Lennuameti poolt väljastatud lennuluba nr 4.13-3/19/582-2 , mis kehtib kuni 29.09.2020