Droonifoto

Liis Reimanile on Lennuameti poolt väljastatud lennuluba nr 4.13-3/17/383-2 , mis kehtib kuni 20.09.2019